شرکت کویر مقوا اردستان

 دفتر مرکزی
تهران – میدان آرژانتین – خ وزراء – خ بیستم – پلاک ۲۱
 تلفن: ۲ – ۸۸۴۸۲۳۵۰ – ۹۸۲۱+
تلفن: ۷- ۸۸۱۰۷۹۸۶ – ۹۸۲۱+
فکس: ۸۸۵۵۴۲۹۱ – ۹۸۲۱+

  کارخانه

اصفهان – اردستان – زواره – جاده شهرآب – جنب نیروگاه برق زواره – کارخانه کویر مقوای اردستان

تلفکس: ۴۴-۵۴۳۷۶۴۱ – ۰۰۹۸۳۱

 

loading map - please wait...

دفتر مرکزی: 35.733600, 51.412169
کارخانه: 33.399489, 52.568979