تولید خمیر از کاغذهای ضایعاتی و بازیافتی در شرکت کویر مقوای اردستان

نام دستگاه ها و عمل کردن آنها بر روی کاغذهای بازیافتی:

۱- UN PACKER باز کردن عدل های کاغذ که بوسیله سیم بسته شده اند. الک کردن کاغذهای ضایعاتی و تمیز کردن کاغذها از گرد و غبار

UNPACKER

۲- HYDRA PULPER در این دستگاه کاغذهای بازیافتی بطور مدام با بهم زن برخورد کرده و کاغذها پاره پاره و  قطعه قطعه شده و با جذب آب خمیر می شوند. اجسام سنگین و سبک قبل از اینکه قطعه قطعه و خورد شوند و به توری آسیب وارد نمایند از این دستگاه خارج می شوند.

HYDRAPULPER

۳- PAGGER در این دستگاه سیم و طناب از خمیر جدا می شوند.

۴- DRUM SCREEN در این دستگاه برای جدا کردن ناخالصی ها و اجسام خارجی و بازیافت الیاف و آب سفید بصورت مدام صورت میگیرد.

DRUM SCREEN

۵- HIGH CONSISTENEY CLEANER در این دستگاه اجسام سنگین از قبیل آهن ، سوزن ماشین دوخت و ذرات خورد شده شیشه و غیره جدا شده. با این جداسازی فرسایش دستگاه ها کاهش پیدا کرده و باعث بهبود کیفیت خمیر می شود.

۶- SINGLE SEPARATOR این دستگاه برای جداسازی الیاف از ناخالصی ها و بر اساس وزن مخصوص اجسام کار جداسازی را انجام می دهد.

SINGLE SEPARATOR

۷- FLOAT PURGER این دستگاه برای جداسازی الیاف بلند از ناخالصی های سبک بکار برده می شود.

FLOAT PURGER

۸- HIGH CONSISTENEY PULPER هایدروپالپر با غلظت بالا برای ضربه زدن و خورد کردن الیاف کاغذهای ضایعاتی بکار برده می شود. بهم زن این پالپر طوری طراحی شده که الیاف در اثر برخورد با آن به راحتی جدا می شود.

HIGH CONSISTENEY PULPER

۹- HYDRA PURGER این دستگاه برای جداسازی اجسام بزرگ از خمیر بکار برده می شود. ناخالصی ها را از خمیر با غلظت بالا جدا کرده و دارای سیستم خروجی برای ناخالصی ها می باشد. این دستگاه بوسیله PLC کنترل می شود.

HYDRA PURGER

۱۰- CHIAN CONVEYOR این نقاله زنجیری برای انتقال کاغذهای ضایعاتی و مقوا به دیگ خمیر بکار می رود و سرعت نقاله قابل کنترل و تنظیم می باشد.

 CHIAN CONVEYOR

۱۱- DRUM PULPER از این دستگاه برای خمیر کردن کاغذهای ضایعاتی بصورت پیوسته و مداممم بکار می رود. این دستگاه هیچگونه آسیبی به الیاف خمیر وارد نمی نماید و باعث آسان حذف شدن مواد شیمیایی و نوشته شده برروی کاغذهای ضایععاتی می شود. این دستگاه دارای کنترل اتوماتیک می باشد و مجهز به دستگاه توزین و همچنین کنترل مختلف خمیر می باشد.

DRUM PULPER

۱۲- REJECT SORTER این دستگاه برای جداسازی مواد غیر قابل مصرف از کاغذهای ضایعاتی بکار می رود.

REJECT SORTER

۱۳- VIBRATING SCREEN  این دستگاه بنام الک لرزان می باشد که برای خروج ناخالصی ها از خمیر بکار برده می شود.

VIBRATING SCREEN

۱۴- MODEL O HYDRAPULPER  از این دستگاه برای خورد و خمیر کردن مقوا و کاغذهای سنگین استفاده می شود.

MODEL O HYDRAPULPER

مشخصات فنی ماشین آلات کویر مقوای اردستان:

مشخصات اصلی:

محصول اصلی: مقوای پشت طوسی

وزن پایه: ۱۲۰-۴۵۰ گرم بر متر مربع

تولید: ۲۵۰ تن در رئوز

عرض کاغذ: ۳٫۶۰۰ میلیمتر

حداکثر سرعت: ۳۰۰ متر در دقیقه

سرعت طراحی: ۲۵۰ متر در دقیقه

نیروی محرکه: AC تمام دیجیتال

خروجی تعداد لایه: یک لایه

ماشین چپ دست( روبروی ریل موتور درایو در قسمت چپ می باشد.)

خشکی کاغذ در هر قسمت:

خشکی کاغذ بعد از کوچ رول ۲۰%

خشکی کاغذ بعد از سکشن پرس ۴۴%

خشکی بعد از آهار زنی ۷۵%

خشکی محصول ۹۲%

وزن کل: ۱۲۰۰ تن

ظرفیت جرثقیل: ۱۸ تن

ابعاد ظاهری ماشین:  360*8.5*9.5  L*H*W