رد کردن لینک ها

تولید خمیر از کاغذهای ضایعاتی و بازیافتی

نام دستگاه ها و عمل کردن آنها بر روی کاغذهای بازیافتی

UN PACKER

دستگاه UN PACKER باز کردن عدل های کاغذ که بوسیله سیم بسته شده اند. الک کردن کاغذهای ضایعاتی و تمیز کردن کاغذها از گرد و غبار نیز بر عهده این دستگاه می باشد .

HYDRA PULPER

در این دستگاه کاغذهای بازیافتی بطور مدام با بهم زن برخورد کرده و کاغذها پاره پاره و  قطعه قطعه شده و با جذب آب خمیر می شوند. اجسام سنگین و سبک قبل از اینکه قطعه قطعه و خورد شوند و به توری آسیب وارد نمایند از این دستگاه خارج می شوند.

PAGGER

در این دستگاه سیم و طناب از خمیر جدا می شوند.

DRUM SCREEN

در این دستگاه برای جدا کردن ناخالصی ها و اجسام خارجی و بازیافت الیاف و آب سفید بصورت مدام صورت میگیرد.

HIGH CONSISTENEY CLEANER

در این دستگاه اجسام سنگین از قبیل آهن ، سوزن ماشین دوخت و ذرات خورد شده شیشه و غیره جدا شده. با این جداسازی فرسایش دستگاه ها کاهش پیدا کرده و باعث بهبود کیفیت خمیر می شود.


SINGLE SEPARATOR

این دستگاه برای جداسازی الیاف از ناخالصی ها و بر اساس وزن مخصوص اجسام کار جداسازی را انجام می دهد.

FLOAT PURGER

این دستگاه برای جداسازی الیاف بلند از ناخالصی های سبک بکار برده می شود.

HIGH CONSISTENEY PULPER

هایدروپالپر با غلظت بالا برای ضربه زدن و خورد کردن الیاف کاغذهای ضایعاتی بکار برده می شود. بهم زن این پالپر طوری طراحی شده که الیاف در اثر برخورد با آن به راحتی جدا می شود.

HYDRA PURGER

این دستگاه برای جداسازی اجسام بزرگ از خمیر بکار برده می شود. ناخالصی ها را از خمیر با غلظت بالا جدا کرده و دارای سیستم خروجی برای ناخالصی ها می باشد. این دستگاه بوسیله PLC کنترل می شود.

CHIAN CONVEYOR

این نقاله زنجیری برای انتقال کاغذهای ضایعاتی و مقوا به دیگ خمیر بکار می رود و سرعت نقاله قابل کنترل و تنظیم می باشد.

DRUM PULPER

از این دستگاه برای خمیر کردن کاغذهای ضایعاتی بصورت پیوسته و مداممم بکار می رود. این دستگاه هیچگونه آسیبی به الیاف خمیر وارد نمی نماید و باعث آسان حذف شدن مواد شیمیایی و نوشته شده برروی کاغذهای ضایععاتی می شود. این دستگاه دارای کنترل اتوماتیک می باشد و مجهز به دستگاه توزین و همچنین کنترل مختلف خمیر می باشد.

REJECT SORTER

این دستگاه برای جداسازی مواد غیر قابل مصرف از کاغذهای ضایعاتی بکار می رود.

VIBRATING SCREEN

این دستگاه بنام الک لرزان می باشد که برای خروج ناخالصی ها از خمیر بکار برده می شود.

MODEL O HYDRAPULPER

از این دستگاه برای خورد و خمیر کردن مقوا و کاغذهای سنگین استفاده می شود.

مشخصات فنی ماشین آلات کویر مقوای اردستان

مشخصات اصلی

محصول اصلی مقوای پشت طوسی

وزن پایه ۱۲۰-۴۵۰ گرم بر متر مربع

تولید ۲۵۰ تن در روز

عرض کاغذ ۳٫۶۰۰ میلیمتر

حداکثر سرعت ۳۰۰ متر در دقیقه

سرعت طراحی ۲۵۰ متر در دقیقه

نیروی محرکهAC تمام دیجیتال

ماشین چپ دست ( روبروی ریل موتور درایو در قسمت چپ می باشد.)

خشکی کاغذ در هر قسمت

خشکی کاغذ بعد از کوچ رول ۲۰%

خشکی کاغذ بعد از سکشن پرس ۴۴%

خشکی بعد از آهار زنی ۷۵%

خشکی محصول ۹۲%

ابعاد ظاهری ماشین 360*8.5*9.5 L*H*W